В Дряново подписаха нов общински колективен трудов договор за образованието

На 5 декември в Община Дряново бе подписан нов общински колективен трудов договор за предучилищното и училищно образование между кмета на общината Трифон Панчев, Росица Марчева, председател на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители към КНСБ – Дряново и председателя на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в Република България – Габрово Цветана Кюмюрджиева, представлявана от Катерина Стефанова, директор на СУ „Максим Райкович”, гр. Дряново.

На събитието присъстваха също заместник-кметът на Община Дряново Николай Карагьозов и експертът от регионалния офис на КНСБ – Габрово Цветомира Джепунова.

Социалните партньори се договориха  да работят в дух на взаимно уважение, като се спазват отрасловите договорености за системата на образованието, които действаха досега. В новия договор се запазва денят 25 май като допълнителен платен годишен отпуск, както и традицията Общината да награждава педагогически специалисти. Първото отличие е за принос в развитието на образованието в Дряново и се присъжда на учители с педагогически стаж над 30 години на територията на общината и упражнено право на пенсия. Наградата ще се връчва на тържественото заседание на Общинския съвет за празниците на града през месец октомври.

Педагози ще се награждават и за издигане авторитета на общината и получени национални и международни награди – лични или на техни ученици от олимпиади, конкурси и състезания. Наградата ще се връчва по случай 24 май.

Обичайно инициативата за колективното договаряне бе на Синдиката на българските учители, а проектът на документа се изготви с помощта на Регионалния съвет на КНСБ – Габрово.

Колективният трудов договор влиза в сила от 5 октомври тази година и е със срок на действие две години. Той е вторият, който градоначалникът Панчев сключва през своя мандат и е потвърждение за неговата ангажираност към въпросите на образованието.