Първи Общински колективен трудов договор за образованието в Трявна

Днес, 8 декември, в Община Трявна бе подписан първият Общински колективен трудов договор за предучилищното и училищно образование между кмета на Община Трявна Силвия Кръстева, Лиляна Иванова – председател на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители към КНСБ – Трявна, представлявана от председателя на синдикалната организация в ДГ „Калина”, гр. Трявна, Пенка Пенева – председател на Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” – Габрово, представлявана от Ренета Денева и председателя на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в Република България – Трявна Корнелия Мотова.

На събитието присъстваха също областният координатор на КНСБ – Габрово Росица Йонкова, с чието съдействие се стигна до подписването на договора, областният координатор на Синдиката на българските учители към КНСБ –  Габрово Ренета Колева и секретарят на синдикалната организация на ФНСДУО към КНСБ в Общинска администрация – Трявна Стоянка Дончева, която оказа сериозна помощ в преговорния процес.

Страните се споразумяха за социално партньорство при спазване на последните отраслови договорености за системата на образованието. Освен тях се предвижда по-висок размер на заплащането за лекторските часове на педагозите магистри и бакалаври, родителите с три и повече деца до 18 години ще имат право на пет дни платен отпуск за година, а денят 25 май се определя като допълнителен платен годишен отпуск за всички образователни институции от общината.

С колективния трудов договор се слага началото на две направления награди, които Общината ще връчва на педагогически специалисти. Първото отличие е за принос в развитието на образованието в Трявна и ще се присъжда на учители с педагогически стаж над 30 години на територията на общината и упражнено право на пенсия. Наградата ще се връчва по случай празниците на града или 24 май.

Педагози от училищата и детските градини ще бъдат отличавани и за издигане авторитета на общината при получени национални и международни награди – лични или на техни ученици от олимпиади, конкурси и състезания. Наградата ще се връчва по случай 24 май.

Инициативата за колективното договаряне бе на Синдиката на българските учители, а проектът на документа се изготви с помощта на Регионалния съвет на КНСБ – Габрово. Договорът влиза в сила от датата на сключването му и е със срок на действие две години.