Подписан бе анекс към КТД за детско и училищно здравеопазване в Шумен

Допълнителни материални стимули за работещите в детските ясли и детско и училищно здравеопазване в община Шумен бяха договорени днес. За целта бе подписан анекс към Колективния трудов договор.

От страна на КНСБ в преговорите участваха областният координатор на конфедерацията в Шумен Радостин Павлов и председателят на ТКС към Федерацията на синдикатите в здравеопазването Анета Денева. Те благодарят за добрия социален диалог на зам.-кмета по здравеопазване д-р Светлана Маркова, директора на дирекция “Социална политика и здравеопазване” Петранка Петрова и кмета на Шумен Любомир Христов.