Подписан бе нов КТД в сферата на социалните услуги в Община Варна

Нов Колективен трудов договор в сферата на социалните услуги за периода 2022-2024 година подписаха вчера кметът на Община Варна Иван Портних, председателят на СБУ-Варна Веселин Рашев и Васко Василев, председател на КТ “Подкрепа” в града.

През 2022 г. увеличението на заплатите в сектора е средно с 25%. Средната работна заплата към 30.11.2022 г. за второстепенните разпоредители във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ е 1 397 лева за държавни дейности, а за местни – 1 316 лева.

Новите придобивки според КТД се отнасят за 6 второстепенни разпоредители, управляващи 20 социални услуги, в които са ангажирани 344 служители, обясни Таня Василева, директор на Дирекция „Социални дейности“ в Община Варна.

Договорен е отново размерът на допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит от 1.5% върху основното трудово възнаграждение. А на работниците и служителите, членове на синдикатите, изплащане по една минимална работна заплата за страната на Световния ден на социалната работа, както и до една минимална работна заплата за коледните празници при финансова възможност.

В колективния договор е записан и по-висок размер на допълнителното възнаграждение за всеки отработен нощен час или част от него в интервала между 22.00 и 6.00 часа – на работниците и служителите да се изплаща допълнително трудово възнаграждения в размер на 0,15 % от МРЗ за страната.

В хипотезата на чл.222, ал.3 от Кодекса на труда, за работещите в системата на социалните дейности, Община Варна осигурява допълнително обезщетение в размер на една работна заплата.

„Днес направихме поредната стъпка към утвърждаване на сътрудничеството между Община Варна и синдикатите. С подписването на колективния трудов договор в сферата на социалните дейности Община Варна се доказа за пореден път като сигурен и коректен партньор. В днешните дни на икономически изпитания тази подкрепа е от изключително важно значение за хората, ангажирани с реализацията на социалната политика на Община Варна, която е най-мащабната в страната!“, каза кметът Иван Портних, предаде БТА.

В момента на територията на община Варна се изпълняват 59 социални услуги. Общият им е капацитет е 3 378 места, от които 914 места за деца. На територията на община Варна са заети над 900 специалисти – социални работници, психолози, логопеди, специални и социални педагози, възпитатели, медицински сестри и обслужващ персонал.

Снимка: БТА