Брой 3-4/ 2022 г.

Съдържание на броя:

НА ФОКУС
– Преглед на развитието на неформалната икономика в България: Основни актьори и кампании за справяне с недекларирания труд

НОВИНИ ОТ ОИСР

– Безпокойството от автоматизацията: Защо и как да съхраним труда
– Време е да ни е грижа: Разпознаване на истината зад икономиката на неплатения грижовен труд

НОВИНИ ОТ МОТ
– Жените в здравния и сектора на полагане на грижи печелят по-малко от мъжете
– Възстановяването на младежката заетост все още изостава
– МОТ публикува глобален анализ на протестите на работниците в дигиталните платформи
– Прозрачността в заплащането може да допринесе за намаляване на разликите в заплащането между половете
– 346-а сесия на Управителния съвет на МОТ

НОВИНИ ОТ МКП
– Синдикални действия срещу насилието и тормоза на работното място
– МКП приветства публикацията на Световната банка относно универсалната социална защита, но има резерви относно част от политическите послания
– Тази година Световният ден за достоен труд е посветен на милионите работници по света, търсещи справедливо заплащане
– Международен ден на мигранта

Изтегли броя като PDF