Подписан бе нов Общински колективен трудов договор за образованието в София

Нов Общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в София бе подписан на 16 декември между кмета Йорданка Фандъкова, д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, и останалите социални партньори.

Договореностите в общинския КТД се отнасят само за работниците и служителите, членове на синдикалните организации и организациите на работодателите, страни по договора, в общинските училища, детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на Столична община.