Позиция на Федерация на синдикатите в здравеопазването

Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ остро възразява срещу намесата на Българския лекарски съюз в синдикалната дейност с обявената на 19 декември методика за остойностяване на лекарския труд.

Съгласно действащото законодателство възнагражденията на национално и общинско ниво и на ниво предприятия се договаря между национално представителните синдикални организации и работодателските структури.

Обръщаме внимание, че обявеното намерение методиката да бъде внесена от съсловната лекарска организация в работната група към Министерството на здравеопазването, която се занимава с остойностяване труда на медицинските специалисти, не се базира на никакви законови основания.