Проведе се финална конференция за дигиталните умения на работещите

Финална конференция “Адаптивност, гъвкавост и сигурност на заетите чрез общи и специфични дигитални умения” се проведе днес. Събитието бе организирано в рамките на проект BG05M9OP001-1.128-0001 „Партньорство в дигитална среда“, финансиран от Оперативна... Вижте повече »

КНСБ напомня за необходимите мерки при работа на ниски температури

Продължителното излагане на студ може да предизвика хипотермия и измръзване. Ето защо при работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и жълти кодове за опасни метеорологични условия... Вижте повече »

Започва подписка за стачните действия в “Български пощи”

Синдикална федерация на съобщенията към КНСБ и Федерация “Съобщения” към КТ “Подкрепа” започват днес подписка в цялата страна на работниците и служителите в “Български пощи” ЕАД. Подписката е във връзка със законовата... Вижте повече »

ФСЗ изразява остро несъгласие с твърдения на председателя на Български лекарски съюз

Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ изразява остро несъгласие с думите на председателя на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров, който в телевизионно интервю заяви: „Стигнахме до момент, когато НЗОК, като... Вижте повече »

Размерът на командировъчните за чужбина трябва да покрива инфлацията в съответната държава

КНСБ приветства намерението на Министерството на финансите за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г., с което се... Вижте повече »

КНСБ: Парламентът да одобри спешно визията за енергийна стратегия до 2053 г.

Становище относно “Визия за стратегия за развитие на българската енергетика 2023-2053“, която бе представена от Министерство на енергетиката на 17 януари, бе изпратено от КНСБ до служебния премиер Гълъб Донев и председателя... Вижте повече »

Стачните искания на работещите в “Български пощи” бяха обсъдени с министър Алексиев

Председателят на Синдикална федерация на съобщенията към КНСБ Валентин Стоянов и представители на ръководството на конфедерацията обсъдиха днес стачните искания на служителите на “Български пощи” ЕАД с министъра на транспорта Христо Алексиев.... Вижте повече »

КНСБ подкрепя британските синдикати в борбата им със закона срещу стачките

КНСБ изразява своята солидарност към профсъюзите и работниците в Обединеното кралство в борбата им срещу действията на британското правителството да прокара нови закони, които биха могли да подкопаят възможността на работниците и... Вижте повече »

1351 лв. нетно на месец достигна заплатата за издръжка за работещо лице

През четвъртото тримесечие на 2022 г. продължава тенденцията за значително поскъпване на живота и нарастване на разходите за издръжка на живот. Необходимият нетен месечен доход за издръжка на едно работещо лице от едночленно... Вижте повече »

Работещите в „Български пощи“ ЕАД подготвят ефективни стачни действия

Синдикална федерация на съобщенията към КНСБ започва процедура за стартиране на ефективни стачни действия в “Български пощи” ЕАД. На 20 декември 2022 г. работниците и служителите в дружеството обявиха началото на символични... Вижте повече »