ВОН настоява за проверка как се разходват средствата за увеличение на възнагражденията в държавните университети

Синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ внесе днес в Министерството на образованието и науката и в Народното събрание искане за проверка как се изпълняват  предвидените в Бюджет 2022 г. разходи за увеличение на възнагражденията на академичния състав в държавните висши училища.

В писмо, изпратено до министъра на образованието проф. Сашо Пенов, председателите на парламентарната комисия по образование Красимир Вълчев и по бюджет и финанси доц. д-р Петър Чобанов, се посочва: „Водени от разбиране и желание за целесъобразно и ефективно използване на допълнително предвидените за държавните висши училища (ДВУ) финансови средства с цел достигане на по-високи размери на възнагражденията за академичните длъжности, както и отчитайки отговорността за осигуряване на възможности за развитието на академичния състав и за мотивиране на младите научно-преподавателски кадри, настояваме за проверка на изпълнението на Постановление № 235/01-08-2022 г.”

То е за одобряване и разпределение на допълнителни трансфери за ДВУ в размер на 20 млн. лв. чрез бюджета на МОН за 2022 г., които да послужат за колективното договаряне на начални основни възнаграждения на академичните длъжности от научнопреподавателския състав по предвидените разходи по чл. 1, ал. 5, т. 2.9 от Закона за държавния бюджет за 2022 г. При договарянето е необходимо да се приложи текстът на ПМС № 371 от 2020 г. за определяне на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в ДВУ (ДВ, бр.108 от 2020 г.) с направените изменения и допълнения за размера на минималната месечна работна заплата за най-ниската академична длъжност – 1500 лв. от 1 юли 2022 г.

Проверка е необходима и за изпълнението на Постановление № 190/21-07-2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери за ДВУ чрез бюджета на МОН в размер на 20 млн. лв. по чл. 1, ал. 5, т. 2.10 от Закона за бюджета за 2022 г. за издръжка на обучението на държавните висши училища по реда на чл. 91, ал. 2 от Закона за висшето образование чрез повишаване на тежестта на разпределението въз основа на комплексна оценка за качество на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, съгласно приложение за полагаемите суми за всяко ДВУ.

В писмото се припомня, че в края на 2022 г. ВОН е предоставил информация на министър Пенов за две висши училища (УАСГ и ЛТУ), които на заседания на Академичните съвети, пренебрегвайки изказванията на синдикати и представители на Настоятелствата, са насочили средствата по ПМС 190/21-07-2022 г. за други цели – „издръжка, горива, вода, енергия“.

ВОН-КНСБ разчита на съдействието на министър Пенов и на народните представители и на доброто социално партньорство с тях. Синдикатът очаква да бъде информиран за резултатите от проверките.