Нов КТД бе подписан в Дома за стари хора в Нови пазар

Нов колективен трудов договор бе подписан между синдикалната структура на КНСБ в Дома за стари хора в гр. Нови пазар и неговото ръководство, според който възнагражденията на работниците биват повишени с 10%. Договорени бяха и клаузи за нощен труд, работно облекло и условия на труд.

Представителите от регионалния съвет на КНСБ в Шумен заедно с областния координатор Радостин Павлов благодариха на директора на ДСХ Веселина Димова, на кмета на Община Нови пазар Георги Георгиев, както и на председателя на синдикалната организация в дома Татяна Станкова за добрия диалог, благодарение на който за пореден път се постига справедливост за хората на труда.