ФСЗ изразява остро несъгласие с твърдения на председателя на Български лекарски съюз

Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ изразява остро несъгласие с думите на председателя на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров, който в телевизионно интервю заяви: „Стигнахме до момент, когато НЗОК, като инструмент за формиране на здравна политика, ще трябва заедно с Българския лекарски съюз да гарантира и минималните заплати на медиците“.

Федерацията на синдикатите в здравеопазването напомня, че НЗОК не формира здравната политика, а изпълнява Закона за бюджета на Република България под разпоредбите на Народното събрание.

Напомняме още, че съгласно действащото законодателство в член 50 от Кодекса на труда с Колективния трудов договор се уреждат въпросите на трудовите и осигурителните отношения на работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона. С КТД се определят и възнагражденията на работещите. А съгласно член 51, т. А, ал. 1 Колективните трудови договори в лечебните заведения се сключват между Министерството на здравеопазването, представителните работодателски организации и  представителните синдикални организации.

БЛС не може да бъде представителна организация на работниците и служителите, а НЗОК не може да бъде представителна организация на работодателите, за да сключват договори за минимални заплати.

Предлагаме д-р Маджаров и Управителният съвет на БЛС да изпълняват правата и задълженията си съгласно Закона за съсловните организации.