КНСБ напомня за необходимите мерки при работа на ниски температури

Продължителното излагане на студ може да предизвика хипотермия и измръзване. Ето защо при работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и жълти кодове за опасни метеорологични условия – вятър, висока температура, дъжд, мъгла. Работодателят трябва също да прецени доколко неблагоприятните климатични въздействия могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки.

Какво все пак може да се предприеме, за да се намалят рисковете от работа на студено?

Това, което работодателите могат да направят, е да променят работния график и физиологичния режим на труд и почивка, като го съобразят с климатичните условия. Така започването на работния ден може да стане по-късно през деня, когато външните температури се повишат. А когато те паднат под минус 12 градуса по Целзий, продължителността на работното време за работещите навън трябва да бъде намалена със заповед на работодателя до 6 часа. Броят на регламентираните почивки във физиологичния режим на труд и почивка следва да бъде увеличени. Също така е редно да се подсигури затоплено помещение с комфортна температура (от +18 до +22 °С), където тези почивки да се ползват. Осигуряването на топли напитки и подходящо облекло също са добри превантивни мерки.

 

НАРЕДБА № 7 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места гласи:

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност по чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, когато работещите са изложени на въздействието на параметрите на микроклимата при работа или на неблагоприятни климатични въздействия при работа на открито.

Чл. 3. Работодателят е длъжен да се консултира с работещите и/или техните представители и да създава условия за тяхното участие по всички въпроси, свързани с прилагането на наредбата, в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 6. Допустимите гранични стойности за температура на въздуха за студения период на годината се определят минимални и максимални стойности:

  1. на постоянни работни места в интервала:

а) от 18 до 25 °C – за лека физическа работа;

б) от 15 до 23 °C – за средно тежка физическа работа;

в) от 13 до 19 °C – за тежка физическа работа;

  1. на непостоянни работни места в интервала:

а) от 15 до 26 °C – за лека физическа работа;

б) от 13 до 24 °C – за средно тежка физическа работа;

в) от 12 до 19 °C – за тежка физическа работа.

 

Важно! Работата на открито трябва да се преустанови при опасно ниски или високи температури, гръмотевични бури, обилен валеж, силен вятър и гъста мъгла, определени с код “оранжево” или “червено” от Националния институт по метеорология и хидрология, ако създават заплаха за живота и здравето на работещите и за безопасното изпълнение на трудовата дейност.

 

Пълния текст на Наредбата може да прочетете тук.