Подписан бе общински КТД за образованието в Габрово

Общински Колективен трудов договор за системата на предучилищно и училищното образование бе сключен на 30 януари в Габрово.

Той бе подписан от кмета на общината Таня Христова, Ренета Колева, председател на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители към КНСБ; Евгения Банчева от Независим учителски синдикат към КНСБ; Пенка Пенева от Регионален синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”; Цветана Кюмюрджиева, общински председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета и Красимира Колева от Сдружение на директорите в средното образование.

Договорът урежда трудовите и осигурителни отношения на работещите педагогически специалисти и непедагогическия персонал в сферата на предучилищното и училищно образование в община Габрово – условията на труд, заплащането, професионалното развитие и квалификация, работното време и отпуските.

Важен момент е реализацията на финансовата политика на СБУ към КНСБ – Габрово, която следва политиките на Браншовия КТД от 6 декември 2022 г. за увеличение на работните заплати. Успешно е договорено и по-високо възнаграждение не по-малко от 9,50 лева за един лекторски час за педагогически специалист с висше образование и образователно-квалификационна степен „магистър“  или  „бакалавър“.

Договорено е Денят на народните будители – 1 ноември, за образователните институции да се заплаща с удвоен размер на средно дневното брутно трудово възнаграждение в системата на предучилищното образование, съгласно чл. 264 от КТ. Три работни дни отпуск се полагат при встъпване в брак, а работодателите трябва да осигуряват средства за представително облекло в размер не по-малък от 430 лева.