Европейският парламент подкрепи правата на платформените работници

Европейският парламент предприе важна стъпка за прекратяване на фиктивната самостоятелна заетост и несигурността при работа на цифрови платформи, съобщиха от Европейската конфедерация на профсъюзите.

Доставчици, таксиметрови шофьори, създатели на съдържание, програмисти, инженери и болногледачи са сред 28-те милиона работници, които ще могат да се възползват от разпоредбите в доклада на комисията по заетостта, който беше гласуван днес в пленарна зала.

Членовете на ЕП одобриха да се сложи край на фалшивата самостоятелна заетост, използвана от платформените компании, за да намалят разходите си в ущърб на заплащането и условията на труд на работниците.

Гласуването бе след акция на ЕКП в подкрепа на справедливата работа в платформите, която се проведе до Европейския парламент.

Мерките в приетия днес доклад по Директивата за защита на правата на работещите през платформи ще доведат до:

– Правото на работниците на подходящ трудов договор, който да им гарантира, че най-накрая ще получат права като платен отпуск по болест, платен отпуск и ставки на заплащане в съответствие с националното законодателство или колективните трудови договори;

– Защита на свободата на пазара на истински самостоятелно заетите лица;

– Честна конкуренция между предприятията, като се гарантира, че тези, които спазват закона, не са поставени в неравностойно положение.

Тези мерки ще предотвратят разрушаването на европейския социален модел чрез спирала на низходяща конкуренция, основана на избягване на трудови, данъчни и социални задължения.

Напредъкът при защитата на платформените работници сега зависи от Европейския съвет. По време на чешкото председателство Съветът отхвърли предложение, силно повлияно от лобистите на платформените компании, което щеше да обезсмисли “презумпцията за заетост” за работниците.

ЕКП благодари на докладчиците на Европейския парламент за упоритата им работа и настоятелно призовава Съвета да приеме предложение, което да отговаря на амбицията, показана днес от Европейския парламент.

Конфедералният секретар на ЕКП Людовик Воет коментира: “Твърде дълго време платформените компании, управлявани от мултимилионери, използваха вратички в закона, за да избегнат основните си задължения към работната сила и обществото. Фалшивата самостоятелна заетост остави милиони хора да работят по-дълго за по-малко, постави в неравностойно положение предприятията, които играят по правилата, и ограби обществените ни услуги чрез неплатени данъци. Днешното гласуване е важна стъпка към възстановяване на сигурността на работното място, осигуряване на справедливост в икономиката и защита на европейския социален модел.”