В навечерието на Световния ден за борба с рака: Висока бдителност при работа с канцерогени

КНСБ напомня, че на 4 февруари отбелязваме Световния ден за борба с рака и апелира за отговорност, осведоменост и превенция при експозиция на канцерогенни вещества по време на работа.

В Европа общият брой на хората, които се разболяват от рак поради професионална експозиция на канцерогени, надвишава 120 000 случая на година, причинявайки почти 80 000 смъртни случая годишно.

Освен че причиняват рак, канцерогените имат още едно опасно свойство – не е ясен моментът, в който те ни разболяват. Работещите не могат да разберат, че са изложени на канцерогени, ако не им се каже. Дори да бъдат информирани, то липсата на видима опасност (за нараняване) намалява тяхната бдителност.

Хората, чиято работа е да се грижат за здравето и безопасността, са тези, които трябва да помогнат за осъзнаването на рисковете. Както от работодателя, така и от работещите.

Като цяло наблюденията са, че липсва добро познание у работодателите за работата с канцерогени. Това затруднява предприемането на конкретни и навременни мерки. Ето защо е изключително важно да се обръща внимание на информационните листовки на опасните вещества, с които се работи.

Има обаче канцерогени, за които няма как да се получи такава информация. Такъв пример е прахът от твърда дървесина, отработените газове на дизелови двигатели и заваръчният дим.

Не трябва да забравяме и риска от рак при контакт през кожата с отработени минерални масла, използвани в двигатели с вътрешно горене.

Необходимо е и да припомним, че според Наредба № 10 от 26.09.2003 г. се изисква всяка година работодателят да изготвя списък на работещите, експонирани на канцерогени и мутагени (кат. 1А и 1В) и да го предоставя на Инспекцията по труда и РЗИ.

С промените през 2020 година информацията, която трябва да бъде включена в списъка, доста се разшири.

Например граничната стойност за прах от твърда дървесина се промени от 3 mg/m3 на 2 mg/m3 преди две седмици – на 17 януари.

От февруари тази година предстои да влезе в сила и гранична стойност за отработени газове от дизелови двигатели.