Федерация Лека промишленост участва в Европейска конференция по колективно трудово договаряне

„Не бива да допускаме националните и европейски мерки за строги икономии да разрушават Европейския социален модел, системите за колективно договаряне, системите за социална сигурност, индивидуалните и колективни социални права на работниците. Конвергенцията на заплатите е фундаменталният инструмент за борба със социалния дъмпинг и за намаляване на макроикономическите дисбаланси на общия пазар. Неприемливо е повече да търпим – работници в една и съща компания или в един и същ сектор, за една и съща работа и при приблизително еднаква производителност на труда, да бъдат възмездявани по коренно различен начин, само защото се трудят в България.”

Това каза председателят на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост (ФНСОЛП) Цветелина Милчалиева по време на Европейска конференция по колективното трудово договаряне, която се проведе на 2 и 3 февруари в Милано. Тя събра 130 делегати, синдикални лидери на основни организации, членове на industriAll Europe. Целта на конференцията бе да се определи стратегия за справяне с настоящите предизвикателства, свързани с „Договаряне за справедлив преход във времена на жизнени  и енергийни кризи“. България беше представена от делегация на Федерацията на леката промишленост към КНСБ, като освен Цветелина Милчалиева участваха и Красимир Вълчев, зам.-председател на федерацията и Али Емин, председател на синдикалната организация в „Амилум“, гр. Разград.

Милчалиева бе говорител във втория панел на конференцията – „Справяне с зеления и дигитален преход в контекста на свиващите се трудови възможности“. Тя поздрави всички делегати от името на индустриaлните федерации в България и засегна въпроси, касаещи основните предизвикателствa в икономически и индустриален план. Тъй като България е една от европейските държави, които са засегнати в най-висока степен от мигрирането на квалифицирана работна ръка, Милчалиева поясни каква е визията на синдиката, за да се изградят стратегии за привличане на повече кадри в индустрията. Като част от дискусията по тези въпроси разясни и синдикалната стратегия за справяне с тези процеси през Колективно трудово договаряне.

“Не само инвестиции са нужни в процеса на развиването на умения. Работодателите трябва да създадат подходяща среда за по-добро управление на уменията на служителите и по-устойчиви възможности за заетост, включително през колективното трудово договаряне. Икономическата криза осветли проблема, свързан с уязвимостта на модерните икономики и несъответствието между различните пазари на труда. За нас „Гъвкава специализация” е ключовото бъдещо послание, каза Милчалиева.

Събитието се състоя седмица след като Комисията на ЕС пусна своя дългоочакван пакет за укрепване на социалния диалог и колективното договаряне на национално ниво. Синдикатите приветстват факта, че колективното договаряне и профсъюзите все повече се възприемат като водещи. Отчетено бе, че изминалата година бе белязана от безпрецедентна глобална вълна от протести срещу разходите за живот и енергийните кризи, предизвикани от войната в Украйна, като най-големите протести бяха отчетени в цяла Европа. Синдикатите  бяха в челните редици на тези демонстрации, много от тях свързани с интензивните кръгове на колективно договаряне, в които ежедневно се сборят  да защитят покупателната способност на своите членове в тази извънредна ситуация.

Синдикалното движение разработва колективен подход и отговор на предизвикателствата, породени от кризата с разходите за живот. Делегатите обмениха мнения относно основните аспекти на настоящата криза и двойния зелен и цифров преход. В готовност сме, с всички възможни средства, да настояваме за определяне на обща европейска програма за договаряне, за по-справедливо заплащане, следвано от справедлив преход, категорични бяха делегатите.

„Синдикатите са обединени, рамо до рамо, в днешната извънредна ситуация. Колективното договаряне надгражда заплатите и условията на труд. Необходимо е спешно осигуряване на справедлив преход за по-справедливо общество. Всички сме в една и съща ситуация, на никого не му е лесно. Можем да излезем от кризите само с общоевропейски действия. Тази конференция е надграждаща стъпка към по-добра координация на колективното договаряне и общ дневен ред за колективното договаряне, за единно действие както към по-малките, така и към по-големите страни“, каза в своето изказване Люк Триангъл, генерален секретар на IndustriAll Europe:

Изабел Бартес, зам.-генерален секретар на IndustriAll Europe, коментира: „Няма съмнение, че за да се справим с днешните изключителни предизвикателства, се нуждаем от силни синдикални права, по-добър социален диалог и секторно колективно договаряне в цяла Европа. След тези 2 дни на конференция виждаме много предизвикателства за по-справедливо заплащане и качествени работни места, но също така идентифицирахме възможности. Европейската директива за адекватните минимални работни заплати предлага възможности за подобряване на колективното договаряне и синдикалните права. Ние също така ще извлечем максимума от сегашния свиващ се пазар на труда, за да насърчаваме качествени работни места и да подсигурим за всеки работещ правилните умения за бъдещето.“