Нова синдикална организация към Синдиката на българските учители бе учредена в община Попово

Нова синдикална организация бе учредена в Основно училище „Христо Ботев“, село Ломци, община Попово.

До създаването на структурата на КНСБ в училището се стигна благодарение на усилията на общинския координатор на СБУ за община Попово Диян Николов, тринадесет служители в училището и ползотворния диалог с директора г-н Георги Колев.

За председател на синдикалната структура бе избрана г-жа Алина Атанасова, която постави първата задача пред синдикалната организация – сключване на Колективен трудов договор, чрез който да бъдат подобрени условията за работещите в училището синдикалисти.

„На територията на област Търговище остават по-малко от 5 учебни институции от системата на средното образование, в които нямаме синдикални структури. Това е сериозен мотив за активни действия през настоящата 2023 година за достигане на пълно покритие на училищата в област Търговище със синдикални организации“, заяви областният координатор на КНСБ за област Търговище Николай Дяков на среща с Диян Николов, проведена в град Попово.