Проведе се вторият национален информационен ден по проекта “TransForm Work”

Вторият национален информационен ден по двугодишния проект на КНСБ „Социалните партньори заедно за дигиталната трансформация на света на труда. Нови измерения на социалния диалог, произтичащи от автономното рамково споразумение по дигитализация“ –  TransFormWork VS/2021/0014, финансиран от ЕК, се проведе на 10 февруари 2023 г.

Събитието, домакинствано този път от Българска стопанска камара – партньор по проекта, събра повече от 35 експерти – синдикални представители от централата и федерации на КНСБ, БСК, браншови камари, представители на IT сектора.

Двата изследователски екипа – от ИССИО на КНСБ и от БСК, представиха важни резултати и изводи от направените проучвания през двегодишния период на проекта, като става ясно, че дигитализацията все още е нова тема на браншово ниво по отношение на КТД – неизползван потенциал за намаляване на рисковете и за двете страни. Водеща остава ролята на национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите за развитие на социалния диалог в областта на дигитализацията. Дигиталната стратегия за развитие на предприятията следва да стъпва на диалог на всички йерархични нива в предприятието, но в същото време много работодатели все още не са създали или не са комуникирали със своите работници и служители процедури, позволяващи всеки да заяви необходимостта от включване в обучение, което да повиши дигиталните му умения.

Резултати от направеното анкетно проучване сред работници и служители от сферата на ИТ сектора, административната дейност в предприятия, институции, финанси и счетоводство, образование и др. представи Росица Макелова, научен секретар в ИССИО, която открои следните акценти:

  • Половината от респондентите споделят, че с внедряването на новите технологии е настъпила промяна в организацията на труда.
  • Повече от 2/3 от респондентите споделят за съществуването на (положителна) практика процесът на дигитализация да е съпроводен с обучение на наетите лица.
  • Над 80% оценяват провежданите обучения като ефективни с оглед придобиване на нужните знания и опит за боравене с нововъведените технологии.
  • В предприятията, където не е изградена система за контрол на работното време, преобладаващата част от анкетираните работници заявяват, че не е необходимо да се въведе подобна система.

В последвалите дискусии бяха представени и обсъдени възможностите за фокусирани обучения в дигитални умения на наети и безработни лица съгласно Общата европейска рамка за дигитални компетентности – DigComp 2.1, с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост и програма “Развитие на човешките ресурси”. Подчертана бе водещата роля на национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите в осигуряването на качество и ефективност на обученията в следващите 3 години.

Форумът завърши с представяне на добри практики в процеса на дигитализация на труда и гарантиране на защитата на работещите от предприятия и фирми в няколко сектора. Участниците посетиха и “Загорка” АД.

На 20 февруари 2023 г. в КНСБ ще се проведе заключителната конференция по проекта.

За повече информация: https://transformwork.eu/