Сключен бе КТД за медицинските специалисти в Община Шумен

Нов колективен трудов договор за специалистите по здравни грижи на територията на Община Шумен бе подписан вчера.
В преговорите от страна на ФСЗ към КНСБ участие взеха председателят на синдикалната структура Пламена Борисова и секретарят на организацията Дияна Йорданова, от Община Шумен – д-р Светлана Маркова, зам.-кмет по здравеопазване и социални дейности, и Петранка Петрова, директор на Дирекция “Социални дейности и здравеопазване”, както и областният координатор на КНСБ-Шумен Радостин Павлов.
В новия КТД са договорени трудовите възнаграждения, допълнителните плащания, работното време, почивките и отпуските и други детайли, свързани с трудовите и осигурителните отношения на медицинските специалисти.
“Благодарим на ръководството на Община Шумен за конструктивния и ползотворен диалог, за разбирането, че пътят към качествените здравни услуги преминава през достойното възнаграждение и добрите условия на труд”, казва Радостин Павлов от името на синдикалистите, участвали в преговорите.