Финална конференция по проект TransFormWork ще се проведе на 20 февруари

Конфедерацията на независимите синдикати в България организира заключителна конференция по проект „Социалните партньори заедно за дигиталната трансформация на света на труда. Нови измерения на социалния диалог, произтичащи от Автономното рамково споразумение по  дигитализация“  – TransFormWork VS/2021/0014, осъществен с  финансовата подкрепа на ЕК, ГД Заетост, социални въпроси и включване, бюджетна линия 04.03.01.08.

Проектът TransFormWork се фокусира върху прилагането на Рамковото споразумение на европейските социални партньори по дигитализация в седем страни-членки на ЕС с цел да се изследва въздействието на процеса на дигитализация върху социалния диалог на национално равнище, както и да се представят примери на добри практики от партньорските страни относно инициативи, инструменти и колективни споразумения в контекста на дигиталната трансформация на света на труда.

Конференцията ще се проведе на 20 февруари 2023 г. в Конгресен център Глобус, зала “Европа”.

Събитието се организира и домакинства от КНСБ в сътрудничество с БСК, Кипърска конфедерация на трудещите се (SEK), Естонска работодателска конфедерация (ETKL), Федерация на работодателите и индустриалците в Кипър (OEB), Търговска, предприемаческа и промишлена камара на Малта (The Malta Chamber), Малтийско Бизнес Бюро (MBB), Съюз на услугите, индустрия и техниката в Ирландия (SIPTU), Общ работнически синдикат, Малта (GWU), Конфедерация на работодателите Конкордия, Румъния и Ирландска конфедерация на бизнеса и работодателите (Ibec).

За повече информация относно проекта: www.transformwork.eu