Нова синдикална организация бе учредена в ОП “Общински гори”, гр. Средец

Нова синдикална организация на КНСБ бе учредена на 14 февруари в ОП „Общински гори“, гр. Средец, област Бургас.

На учредителното събрание присъстваха 26 работници и служители.

За председател на синдикалната организация към Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГСДП) – КНСБ бе избран Марин Комитов, а за секретар Петя Минчева.