КНСБ-Габрово обучи комитети и групи по условия на труд от региона

Регионалният съвет на КНСБ-Габрово, съвместно с Института за социални и синдикални изследвания и обучение на КНСБ, проведе днес обучение на комитетите и групите по условия на труд в Актовата зала на Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“.

Обучението се реализира в съответствие с изискванията на чл. 30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 на Министерството на труда и социалната политика.

Над 30 представители на комитетите по условия на труд от четирите общини на област Габрово участваха в организираното обучение.

Традиционно и тази година лектори бяха директорът на дирекция „Инспекция по труда” със седалище Габрово Виолета Иванова и вицепрезидентът на КНСБ в направление „Социална защита, безопасност и здраве при работа. Справедлив зелен преход и екология” Огнян Атанасов.

Виолета Иванова запозна участниците с нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и провеждането на инструктажите.

Огнян Атанасов представи промените в европейското законодателство по безопасност и здраве при работа и въвеждането им в националните нормативни актове по безопасност и здраве при работа, Националната програма по безопасност и здраве при работа 2022-2024 г., изследванията и кампаниите на КНСБ в тази област.

В дискусията бяха обсъдени още въпроси свързани с функционирането на комитетите и групите по условия на труд, извършването на проверки от контролните органи при работа от разстояние, „зелените практики” и специфичните проблеми на лицата с трайно намалена работоспособност след промените в нормативната база.