Синдикалната организация в РБ “Пейо Яворов”, гр. Бургас проведе събрание

Днес се проведе събрание в Регионална библиотека “Пейо Яворов”, гр. Бургас на синдикалната организация там към НСФ “Култура”.

На него присъстваха всички членове и областният координатор на КНСБ в Бургас Мая Сариева. Те бяха запознати от председателя на СО Златина Калчева за отминалите протестни кампании на синдиката, членския внос, разяснен бе и новият БКТД, подписан на 12.01.2023 г.

Областния координатор им представи предимството на членство в КНСБ: придобивките за членовете, отстъпите и обученията по различни направления.