Колективен трудов договор в сферата на образованието бе подписан във Варна

На 23 февруари в Община Варна бе подписан новият Общински колективен трудов договор за отрасъл “Средно образование”.

Той е в сила от 1 януари 2023 г. и е със срок на действие 2 години.

Договорът бе подписан от кмета Иван Портних, Веселин Рашев – общински координатор на Синдиката на българските учители към КНСБ – Варна, Иванка Димитрова – общински координатор на Независимия учителски синдикат към конфедерацията, Галина Димитрова – председател на Регионален синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Свежина Димитрова – председател на Сдружението на директорите в средното образование и Светлан Илиев – областен председател на Съюза работодателите в системата на народната просвета.

Договорено бе увеличение на средствата за квалификация, представително облекло и за класно ръководство. Поради липсата на държавен бюджет, в новия КТД няма актуализация на възнагражденията, но има клауза след приемането на такъв да бъде изработен анекс към договора в срок от 1 месец.

“Искам да изразя нашата благодарност за всичко, което се прави за образованието през последните години във Варна. Това е поредният колективен договор, който увеличава придобитото досега. Варна е пример за социална ангажираност в цялата страната”, каза Веселин Рашев.

Кметът Иван Портних благодари на социалните партньори за активното сътрудничество. “Винаги сме уважавали работата на учителите, в днешните времена на изпитания е важно те да бъдат подкрепяни още по-активно. Убеден съм, че когато заедно гледаме в една посока, можем да постигнем още по- добри резултати”, заяви Портних.