Колективен трудов договор за образованието бе подписан в Русе

Нов общински Колективен трудов договор в сферата на образованието бе сключен между Община Русе и социалните партньори на 20 февруари.

Подписи положиха Райна Великова – председател на СРСНПБ, Станислав Георгиев – председател на Общинска секция за СДСОРБ, Пламен Атанасов – ОбщКС на СБУ, Гицка Харизанова – председател на РСО към КТ „Подкрепа“ и Елена Маждракова- председател на ОКС на НУС.

На събитието присъства и председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева и Управителният съвет на СДСОРБ с председател Асен Александров. Те проведоха 3-дневен обучителен семинар в Русе.

Настоящият колективен трудов договор няма финансови измерения и се подписва вследствие на сключения през декември 2022 г. отраслов Колективен трудов договор на национално равнище. Споразумението е между Министерството на образованието и науката и национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование. Неговото действие ще продължи до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. Едва тогава измененията на учителските възнаграждения ще бъдат възможни.

Община Русе благодари на социалните партньори за градивния диалог.