ИССИО и УНСС подписаха Споразумение за партньорство

Директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ Любослав Костов и ректорът на Университета за национално и световно стопанство проф. д-р Димитър Димитров подписаха днес, 2 март 2023 г., Споразумение за партньорство.

То е с първоначален срок от 3 години и сред целите му е полагане на съвместни усилия за подобряване качеството на обучението на студенти и докторанти чрез осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация, срещи с практици, организация на учебни и преддипломни стажове и практики, трудови борси и други инициативи в техен интерес. Институтът и УНСС ще организират съвместно публични лекции и дискусии, научни прояви, обучения, ще си партнират при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на икономиката, управлението, комуникациите, медиите.

По силата на Споразумението студентите от IV курс в УНСС ще имат възможност да провеждат своите преддипломни стажове в Института за социални и синдикални изследвания. Първите желаещи могат да започнат своите стажове веднага.

Съвместните усилия ще целят още овладяване и развитие у младите хора на знания и умения за основни принципи и взаимовръзки между явленията и процесите, характерни за бизнеса и отражението им в обществените отношения; основополагащи знания за тенденциите в развитието на икономиката; за достиженията в икономическата практика в развитите страни и възможностите за трансфер на „ноу-хау“ и др.

Директорът на ИССИО Любослав Костов и ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров коментираха новите възможности за съчетаване на теорията и практиката в полза на търсещите реализация студенти и докторанти, за съвместна дейност по национални и международни проекти, като заявиха пълна готовност за стартирането на своите инициативи в най-скоро време.

На подписването на Споразумението присъстваха също зам.-директорите на ИССИО Виолета Иванова (Звено “Изследователска дейност”) и Леонтина Израел (Звено “Обучения и квалификация”), както и доц. д-р Ивайло Беев, ръководител катедра “Икономикс” към УНСС, ас. д-р Неда Мужо и проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики.