ФНСМ участва в първата стреща по проекта BLER 2.0

На 24 януари 2023 г. се проведе първата среща по проекта „BLER 2.0: Засилване на участието на ниво съвет”, съфинансиран от Европейския съюз по програма „Информиране, консултиране и участие на представители на предприятия”.

В събитието взеха участие председателят на Федерацията на независимите синдикати на миньорите Валентин Вълчев и Дарина Колева. Заедно с партньорите по проекта от Полша, Словакия, Словения, Испания, Сърбия и Турция те обсъдиха целите, методологията на работа и дейностите, които ще бъдат реализирани през следващите 2 години.

По време на събитието беше уточнена основната цел на проекта – да обсъди и проучи въпроса за представителството на служителите на ниво борд (BLER) в 6 страни от ЕС: България, Полша, Словакия, Словения, Испания и в две страни кандидатки Сърбия и Турция. За да се постигнат възможно най-добри резултати, присъстваха представители както на работодателите, така и на работниците и служителите, за да обсъдят потенциалните ползи и пречки пред BLER.

Инициативата е отговор на синдикатите на универсалния проблем на социалното партньорство в ЕС –  недостатъчното представителство на служителите във висшите ръководства на предприятията. Основната парадигма на проекта ще е концепцията за индустриална демокрация, която включва участие на ниво борд като една от формите за участие на служителите. Проучването, което ще се проведе по време на проекта, ще проучи потенциала за развитие и ползите от BLER на фирмено и национално ниво.

“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only, and do not necessarily reflect those of the European Union or European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.”