Подписан бе Общински Колективен трудов договор за образованието в Каспичан

Общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищно образование в Община Каспичан бе сключен днес.

Договорът бе подписан от областния координатор на КНСБ в Шумен Радостин Павлов, Лиляна Николова, общински председател на СБУ-Каспичан, Румяна Димитрова, общински координатор на НУС-Каспичан, кмета на Община Каспичан Милена Недева и представителите на работодателските организации – Добрин Иванов и Борислава Петрова.

Благодарим на социалните партньори за добрия диалог при договарянето на клаузите за подобряване на работната среда, почивките и отпуските, ПКС и представително облекло.