ФНСОХП: Трябва да се насърчи изкупуването на български стоки

Според сигнали на наши членове има голяма неравнопоставеност между българските производители и тези от чужбина, и се дава сериозно предимство на вносните стоки за сметка на родното производство.

Това посочи председателят на Федерацията на независимите синдикални организации в хранителната промишленост към КНСБ Славчо Петров по време на провелото се днес заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество „Хранително-вкусова промишленост“, което се проведе в Министерството на икономиката и индустрията.

Петров обясни, че се наблюдава нарастване на цените на стоките от производител до магазина с 40-50 на сто, а в някои случаи дори до 100 процента и това трябва да е обект на проверка от контролните органи. Той призова да се намерят механизми, чрез които да се насърчи изкупуването на българските стоки, както и контролните органи да следят по-задълбочено неравноправните клаузи в договорите за доставки, които се сключват с търговските вериги и които ощетяват малките търговци.

В заседанието участваха представители на Министерството на земеделието, Министерството на транспорта и съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията, водещи сдружения и асоциации в сектора, както и представители на едни от най-големите търговски вериги в страната.

Представителите на бранша и на синдикалните организации коментираха като сериозна пречка за развитие на отрасъла разделянето на компетенциите между различни институции, което затруднява добрата координация и ефективна подкрепа от държавата.