Нова синдикална организация бе учредена в Национално тол управление, Велико Търново

Нова синдикална организация бе учредена на 10 март в Национално тол управление – сектор Велико Търново. Към момента се състои от 9 членове. За неин председател бе избран Владимир Даскалов.

На учредителното събрание присъстваха инж. Малина Кованджиева, председател на Синдикат „Пътно дело“, и Васил Тодоров, областен координатор на КНСБ във Велико Търново.