Огнян Атанасов пред БНТ: Нека оставим хората в комплекса “Марица Изток” да работят спокойно

Решението на Съда на ЕС за ТЕЦ “Марица Изток-2” (за преразглеждане на издаденото комплексно разрешително за нормите за серен диоксид, бел.ред.) няма да повлияе в голяма степен на предоговарянето на Плана за възстановяване и устойчивост. Има работна група от МОСВ и Министерството на енергетиката, в която участваме и ние, която работи върху материала, който ще бъде предаден на Европейската комисия.

Това каза в предаването на БНТ “Денят започва” Огнян Атанасов, вицепрезидент на КНСБ.

Той посочи, че инвестициите за сероочистки са над 1 млрд. лв. В ЕС изискването за намаляване на серните окиси е с 98,3%. С договорената дерогация България се е преборила за 97% за ТЕЦ “Марица Изток-2”. За да намалим с този процент, инвестицията за 12 години е 40 млн. лв., а за 98,3% – трябва да се вложат над 300 млн. лв.

ТЕЦ “Марица Изток-2” изпълнява и поетите допълнителни ангажименти за подобряване качеството на въздуха с краткросрочни, средносрочни и дългосрочни и постоянни мерки за намаляване на емисиите серен диоксид и прах, залегнали в “Програма – мерки за намаляване на общите емисии SO2 и прах”.

“Централите съхраниха икономиката ни през миналата година. Нека оставим хората в тези региони да работят спокойно и да произвеждат електроенергия, която ни е толкова нужна в момента. Всички световни иинституции предричат, че следващата зима да бъде тежка. Ситуацията не е ясна. Трябва да имаме визия и стратегия. Хората искат да знаят какво предстои”, каза още Атанасов.

Той посочи какви действия трябва да се предприемат: Имаме предложение за създаване на предприятие за рекултивация на терените, за да се изгражда нисковъглеродна икономика. Имаме и предложение за изграждане на виртуална централа за работещите в “ТЕЦ Марица изток 2”, тоест да се използват техните къщи за фотоволтаици, което да се финансира от държавата. Трябва да се приеме дефиницията за енергийна бедност, да се направи промяна в законодателството за енергийните кооперативи.

Атанасов посочи, че тецът има и проект за за изграждане на фотоволтаична централа с 300 мгвтч, както и за производство на водород.

“Процесите трябва да се движат паралелно. Никой не трябва да бъде изоставен по време на този преход”, коментира още вицепрезидентът на КНСБ.

Изискването за намаляване с 40% на емисиите от енергетиката до 2026 г. трябва да отпаднат от НПВУ, ние вече не изпълняваме изискванията, категоричен бе Атанасов.

Интервюто може да се гледа тук.