КНСБ стартира национално проучване за нарушения на трудовите права в България

КНСБ стартира национално проучване за нарушения на трудовите права в България.

За тази цел конфедерацията изгради онлайн платформа, чрез която едновременно ще се осъществяват мониторинг на нарушенията и индивидуално консултиране на работниците.

Допитването е под формата на анкета, която включва идентифицираните до момента най-чести нарушения на трудовите права в България и ще позволи постоянно наблюдение на проблемите на работното място. След попълването ѝ работниците и служителите ще получават автоматично правна консултация от платформата по посочените от тях нарушения. 

С националното допитване КНСБ ще проучи реалното състояние на трудовите права, изследвайки нарушения в следните области:

  • Заплащане на труда;
  • Работно време и почивки;
  • Отпуски;
  • Прекратяване на трудовото правоотношение;
  • Започване на работа;
  • Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и хигиена на труда;
  • Социално осигуряване;
  • Колективно трудово договаряне (КТД);
  • Спазване на синдикални права.

Част от мониторинга на нарушенията е и възможността за проследяване в реално време на резултатите.

Първият етап от проучването ще продължи до 7 април тази година, след което КНСБ ще оповести обобщените резултати чрез своя Годишен доклад за нарушения на права, свързани с упражняване правото на труд в България.

Освен индивидуални консултации на база посочените нарушения в анкетата, работниците и служителите могат да получат отговори на въпроси, свързани с трудовите права, и чрез вграден чатбот в сайта на КНСБ.  

Тази онлайн консултация също е безплатна.