80 учители от област Шумен бяха обучени по кампанията “Моето първо работно място”

Областният координатор на КНСБ в Шумен Радостин Павлов, експерт-консултантът на Регионалния съвет Анета Денева и областният координатор на СБУ-Шумен Татяна Иванова проведоха обучение на 80 класни ръководители и учители на ученици от XII клас в областта. То се проведе със съдействието на директора на РУО -Шумен г-жа Светлана Милева.

Обучението е част от продължаващата и през 2022 – 2023 учебна година Национална образователна кампания „Моето първо работно място” на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдиката на българските учители към КНСБ в партньорство с Министерството на образованието и науката.

То се проведе в залата на Профилирана езикова гимназия “Н.Й.Вапцаров”, Шумен. Всеки преминал обучението ще получи удостоверение за ключова компетентност „Трудови, социални и осигурителни права” и по 1 кредит. Представените теми ще бъдат заложени в час на класа през втория учебен срок на учебната 2022-2023 година и зрелостниците ще бъдат запознати с тях.

Целта е завършващите средно образование ученици да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения, постъпвайки за пръв път на работа, да се осигури по-плавен преход от ученическата скамейка към пазара на труда и последващото им кариерно развитие, както и да се повиши общата им правна култура.

Регионалният съвет в Шумен благодари на директора на Профилирана езикова гимназия “Н.Й.Вапцаров” Шумен г-н Георгиев и на директора на РУО г-жа Милева за партньорството и съдействието.