Росица Йонкова пред в. “100 вести”: Основен приоритет са доходите на населението

Публикуваме интервю на областния координатор на КНСБ в Габрово Росица Йонкова пред вестник “100 вести”:

– Кои са най-запомнящите събития в живота на областната синдикална организация през 2022 година?

– Животът на областната синдикална структура на КНСБ през 2022 година бе много динамичен, наситен с много събития, инициативи и  дейности. След като се проведе 9-тия Конгрес на КНСБ през месец май, през месец юли Регионалният съвет на КНСБ – Габрово проведе своето отчетно-изборно заседание, на което се излъчиха номинации за областен координатор и общински координатори на Севлиево, Трявна и Дряново. Успоредно с това течеше и отчетно-изборна кампания в основните ни организации по места.

Работихме целогодишно по основния ни приоритет – колективното трудово договаряне. С наша помощ се сключи първият общински колективен трудов договор за образованието в Трявна.

Наши синдикални организации протестираха по места за повишение на работните заплати. Включихме се в блокирането на кръстовища в страната, в националния митинг на КНСБ и КТ „Подкрепа” и първото по рода си протестно автошествие в София. През цялата есен се проведе протестната кампания на КНСБ в предприятия и учреждения от региона.

Реализирахме обучения на представителите на комитетите и групите по условия на труд. Обучихме над 120 учители от Габрово и Ловеч по трудови, социални и осигурителни права.

Осъществихме благотворителна кампания за 1 март в социален дом в Габрово, „зелена” кампания в Дряново и в с. Генчовци, общ. Габрово, информационна кампания за трудови и синдикални права, открита съвместна приемна с Инспекцията по труда за здравословните и безопасни условия на труд. Отбелязахме Деня на труда със синдикален куиз. Отборът на Регионалния съвет на КНСБ – Габрово спечели третото място в Международния работнически спортен фестивал.

– Какви инициативи сте предвидили през 2023 година?

– Ние вече успешно реализираме планираните инициативи за 2023 година.

На 21 февруари проведохме тазгодишното обучение на представителите на комитетите и групите по условия на труд. Наши лектори традиционно са директора на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Габрово, Виолета Иванова и вицепрезидента на КНСБ от направление „Социална защита, безопасност и здраве при работа. Справедлив зелен преход и екология”, Огнян Атанасов.

Зарадвахме потребителите на една социална услуга в Габрово с мартенички.

В момента тече организацията по националната образователна кампания „Моето първо работно място” в региона. Тя се реализира ежегодно от 2012 година от КНСБ и Синдиката на българските учители в партньорство с Министерство на образованието и науката. В рамките й през месец март планираме да обучим в електронна среда класни ръководители и педагогически специалисти от Габрово и Ловеч по ключова компетентност „Трудови, социални и осигурителни права”. До края на април ще се срещнем със зрелостници, за да ги запознаем с техните трудови, социални и осигурителни права.

Планираме да реализираме регионални кампании по здравословни и безопасни условия на труд, инициативи по повод 1-ви май и Световния ден за достоен труд – 7 октомври.

– Предвижда ли се обучение и преквалификация на безработни?

– Да, планираме да проведем обучение на безработни лица по проект „Шанс за зелена и екологична заетост” в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2023 г. Наш партньор по проекта ще бъде Община Дряново. Проектът ще даде възможност трайно безработни, както и лица с увреждания да бъдат обучени по част от професия и да влязат в заетост.

– Какво стана с протестните действия на “Български пощи”?

– Като част от протестната кампания на КНСБ през декември 2022 г. започнаха символични протестни действия на синдикалните членове в „Български пощи“ ЕАД чрез носене на протестни ленти. На 20 януари Синдикална федерация на съобщенията към КНСБ обяви, че започва процедура за стартиране на ефективни стачни действия заради ниските възнаграждения и условията на труд в дружеството. Шест дни по-късно стартира и подписка в цялата страна на работниците и служителите от „Български пощи” ЕАД. В нея се включиха 6500 служители, сред които и членове на КНСБ от област Габрово. Настояванията на синдиката бяха за увеличение на заплатите с 25 процента, вдигане на стойността на ваучерите от 60 на 100 лева и подобряване на условията на труд.

В резултат на синдикалния натиск и поредицата от преговори се стигна до подписването на стачно споразумение между работодателя и синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа”. То предвижда увеличение на индивидуалните основни работни заплати на работниците и служителите с общо 19 % на две стъпки – със задна дата от 1 януари и от 1 юни. В споразумението е договорено и увеличение от 1 януари на ваучерите за храна от 60 на 100 лева. Общо за годината увеличението с допълнителните плащания ще е 247 лв.

За въпросите, свързани с подобряване условия на труд в „Български пощи“ ЕАД, преговорите ще продължат след приемане на Бизнес плана на дружеството за 2023 г.

 – Прави ли достатъчно КНСБ за повишаване доходите на населението, за компенсиране на инфлацията?

– Като най-голямата национално представителна организация на работниците и служителите, за КНСБ основен приоритет са доходите на населението. Един от механизмите за тяхното повишаване е колективното трудово договаряне. Доказателство са сключените колективни трудови договори на ниво отрасъл, бранш, община и на ниво предприятие.

Другият законов способ за постигане на целта са протестните действия. През изминалата година КНСБ организира над 30 протеста.

Към момента социално напрежение има в няколко сектора, където нагласата за протестни действия се повишава. Такъв е „В и К” сектора, тъй като заетите са на минимална заплата или малко над нея.

В средното образование също има напрежение. Там вече не се изпълнява изискването заплатите да са 125 % от средната за страната и няма перспектива да се реализира, което повишава недоволството сред учителите и непедагогическия състав.

В здравеопазването също има напрежение относно заплащането на труда. Задълбочава се проблемът със застаряването на медицинския персонал и с липсата на специалисти по здравни грижи. Освен това няма интерес за придобиване на професията медицинска сестра, лаборант, рехабилитатор, лекарски асистент и др.

Работещите хора отдавна не се вълнуват от поредните избори, а от това кога и с колко заплатите им ще бъдат увеличени. При липсата адекватно увеличение на възнагражденията, съобразно ръста на инфлацията, КНСБ е в готовност да поведе хората към протестни и стачни действия.

– Готови ли сте със синдикалните искания пред новото правителство, което се очаква да се създаде след изборите на 2 април?

– В момента на национално ниво се провеждат предизборни срещи с основните партии, които вероятно ще влязат в следващия парламент. На тях ръководството на КНСБ представя меморандума, в който е разписана визията на синдиката за социално-икономическото развитие на страната през следващите четири години.

Основно искане на КНСБ е приемането на нов бюджет с оглед провеждането на адекватна на икономическата конюнктура фискална политика, особено в областта на доходите. Още от есента ние от КНСБ, заедно с колегите от КТ „Подкрепа”, подписахме обща протестна декларация с искания в три области – доходи, зелен преход и енергетика, трудовите и социалните права.

Настояваме за ръст на доходите през тази година, който да компенсира прогнозираната средногодишна инфлация за годината и да не е по-нисък от 15% за всички работещи в частния и бюджетния сектор. За агенциите, работещи на терен, да се гарантира ръст от поне 20%.

Друго наше искане е ръст на минималната работна заплата от 780 лв. на поне 850 лв. с приемането на Бюджет 2023, но не по-късно от 1 юни 2023 г., а от 1 януари 2024 г. на минимум 1000 лв.

КНСБ продължава да настоява определянето на минималната работна заплата да бъде „не по-малко от 50% от средната брутна работна заплата“, в съответствие с изискванията на Директивата за адекватните минимални работни заплати и за насърчаване на колективното трудово договаряне в ЕС. Това ще даде възможност за надграждане при договаряне със социалните партньори на останалите критерии от Директивата.

Относно зеления преход и енергетиката, едно от нашите искания е участие на национално представителните синдикати в преговорите с Европейската комисия за отпадане на изискването в Плана за възстановяване и устойчивост за намаление с 40% на въглеродните емисии в енергетиката спрямо 2019 г. и отлагане на плановете за либерализацията на енергийния пазар за битовите потребители след 2025 година.

По отношение трудовите и социалните права, искаме да се гарантира правото на колективно договаряне за всички работещи, в това число и държавни служители, както и да се криминализират деянията, насочени срещу правото на синдикално сдружаване.

– Работодателите в Габровска област увеличават ли заплащането на своите работници, съобразно инфлацията и повишаване цените на стоки и услуги?

– По данни на Националния статистически институт средната месечна работна заплата за област Габрово през последното тримесечие на 2022 г. е 1539 лв., или тя нараства с 16,3 % спрямо същия период на 2021 г.

Данните на националната статистика показват още, че годишната инфлация, измерена чрез Индекса на потребителските цени е 16,9% към декември 2022 г. спрямо декември 2021 г.

Това означава, че увеличението на заплатите на работниците и служителите не успява да компенсира годишната инфлация. Нещо повече, поскъпването на така наречената „малка потребителска кошница“ е доста по-голямо – с 20-30 %, а отделни стоки минаха 50 %, което означава че габровци масово губят покупателната си способност през 2022 г.

 – Според вашите справки какви трябва да са месечните доходи на едно средностатистическо семейство за нормален живот?

– Анализът на наблюдението на потребителските цени и Заплатата за издръжка за четвъртото тримесечие на 2022 г., изготвен от Института за социални и синдикални изследвания и обучения към КНСБ показва, че необходимият нетен месечен доход за издръжка  на 3-членно семейство – двама възрастни с едно дете до 14 години, достига 2432 лв. Сумата включва изхранване, плащане на сметки, разходи за транспорт, дрехи. За екскурзии и почивки, покупка на нова кола или жилище тези пари не са достатъчни.

За едногодишен период разходите за издръжка на живота за 3-членно семейство нарастват с 366 лв. Доходът, необходим за издръжка, нараства със 17,7 % на годишна база. За сравнение годишният ръст при хранителни стоки е 26,3%, а при нехранителните – с 12,9%.

Брутната заплата за издръжка при двама работещи в семейството с едно дете, за всеки от двамата работещи не трябва да бъде по-ниска от 1567 лв., за да може да се осигури необходимия доход за социално приемлив начин на живот. Ако само единият от родителите работи, той трябва да осигурява заплата в размер не по-нисък от 3134 лв. Така на годишна база брутната заплата за издръжка за двама работещи с едно дете нараства със 236 лв. или общо с 472 лв.

 – Знаете ли дали има фалити на фирми и освобождаване на работници заради кризата?

– Към момента нямаме информация за фалити на фирми в региона. Имаме информация за предприятия с временни икономически затруднения, поради липса на суровина или поръчки. В този случай работниците използват своя платен отпуск. Притеснително е, че едно от предприятията е в процедура за масови уволнения, като вече започна и поетапно съкращаване на работниците. В тази връзка ние консултираме работниците и служителите по отношение на прекратяване на трудовите им договори, полагащите им се обезщетения и правото им на борса.