Събрание на СО на общинските служители се състоя в Бургас

Събрание на синдикалните организации на общинските служители в Бургас се проведе днес.
На него бяха обсъдени възможностите, които предоставя Националната взаимоспомагателна каса, придобивките и отстъпките, договорени от синдиката в цялата страна за членовете му, обучения, организирани на национално и регионално ниво, както и предложения за подобряване на работната среда по отдели в общинската администрация. Беше обсъден и проектът на КТД.