60 учители от област Кюстендил бяха обучени по кампанията “Моето първо работно място”

Областният координатор на КНСБ в Кюстендил Яни Георгиев, общинският координатор на конфедерацията в Дупница Тодорка Дамянова, както и експертите Наталия Николова и Албена Лазарова проведоха обучение на 60 класни ръководители и учители на ученици от XII клас от областта по ключова компетентност „Договаряне на трудови, социални и осигурителни права“. То се проведе със съдействието на директора на Регионално управление на образованието-Кюстендил Мая Стойчева-Николова.

Обучението е част от продължаващата и през 2022-2023 учебна година Национална образователна кампания „Моето първо работно място” на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдиката на българските учители към КНСБ в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Целта е завършващите средно образование ученици да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения и така да се осигури по-плавен преход от ученическата скамейка към пазара на труда и последващото им кариерно развитие, както и да се повиши общата им правна култура.

Преподадените темите на обучението са заложени в учебната програмата на учениците в часа на класа през втория срок на учебната 2022-2023 година.