80 учители от областите Габрово и Ловеч бяха обучени по кампанията „Моето първо работно място“

Регионалният съвет на КНСБ-Габрово със съдействието на Регионалните управления на образованието в Габрово и Ловеч проведоха онлайн обучение на 80 класни ръководители и педагогически специалисти от двете области. Лектори бяха областният координатор на конфедерацията за Габрово Росица Йонкова и представителят на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост Радка Гичева.

Обучението е част от продължаващата и през 2022-2023 учебна година Национална образователна кампания „Моето първо работно място“ на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдиката на българските учители към КНСБ в партньорство с Министерството на образованието и науката.

След успешно издържан тест в края на обучението и изготвяне на презентация по избрана тема всеки от участниците получи удостоверение за ключова компетентност „Трудови, социални и осигурителни права“ и един квалификационен кредит. Темите на обучението са заложени в часа на класа през втория срок на тази учебна година.

Целта на кампанията “Моето първо работно място” е учениците, завършващи средно образование, да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения, за да се улесни преходът от училището към пазара на труда и бъдещото им кариерно развитие.

Вторият етап на кампанията ще се проведе на терен, като представители на КНСБ ще се срещат с учениците в образователните институции.