В Сливен бе проведено обучение по кампанията “Моето първо работно място”

Регионалния съвет на КНСБ в Сливен проведе обучение за класни ръководители и педагогически специалисти от областта по ключова компетентност “Трудови, социални и осигурителни права”.

То е част от Националната образователна кампания за ученици “Моето първо работно място” на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдиката на българските учители в партньорство с Министерството на образованието и науката, която се реализира от 2011 г. и продължава и през 2022-2023 учебна година.

В рамките на кампанията през последните години над 260 класни ръководители от област Сливен са преминали обучение по кампанията, посочват експертите от РС Сливен Донка Йорданова и Йорданка Кръстева, които и тази година бяха лектори на обучаемите. По думите им подготовката на учителите им дава възможността да запознаят учениците си с темите на трудовото законодателство в разбираема форма в часовете на класния ръководител.

Преподавателите, участвали в обучението, ще подготвят презентации, чрез които да информират на учениците в XII клас за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения, за да се улесни преходът им от училището към пазара на труда.