Вдигат заплатите в „Арсенал“, въвеждат още стимули за новопостъпили работници

От 1 април заплатите на всички работещи в Завод 3 и Завод 4 на „Арсенал“ АД се увеличават с допълнителен месечен стимул от 200 лева, с което средната работна заплата ще достигне 2250-2300 лева.

Това е поредeн успех на синдикалната организация на КНСБ в дружеството с председател Атанас Бозов за постигане на по-високи възнаграждения на заетите в “Арсенал”. През 2022 година работните заплати бяха вдигнати пет пъти, като общото увеличение бе с 63% спрямо предходната година. С това средната работна заплата в „Арсенал“ надхвърли 2000 лева, стана най-високата в Старозагорска област и изпревари всички работни заплати в сектор „Машиностроене“.

От началото на април тази година се променя и допълнителният целеви стимул за новоназначени работници, специалисти и ръководители в заводите 3 и 4. Стимулът се изплаща текущо, по нов ред и начин. Всеки новоназначен в тези два завода получава целеви стимул след първия месец на работа в размер на 200 лева, след втория месец размерът става 300 лева, след третия – 400 лева, след четвъртия – 500 лева, след петия месец на работа в дружеството целевата сума е 600 лева. Тези стимули ще се изплащат на всеки новопостъпил, независимо от неговото образование.

Стимулът за започване на работа в останалите заводи на дружеството – 0, 1, 2, 5, 6 и 12, остават в размера и начина на плащане както досега.

Въвежда се и нов вид плащане за новопостъпили работници, специалисти, служители и ръководители от области на страната, извън Старозагорска. За тях дружеството предвижда да изплаща месечно 250 лева за покриване на разходите им за наем на квартира, като за семейство тази сума ще бъде до 500 лева. Целта е привличане на работници и специалисти от други по-отдалечени, общини и селища на страната.

През миналата година бяха въведени редица допълнителни стимули, които и до днес се прилагат в дружеството. Сред тях са и ежемесечното изплащане на средства за отдалеченост за пътуващите от Стара Загора, Гурково и Николаево до заводите на „Арсенал“ в Казанлък и Мъглиж. Въведени бяха еднократни бонуси за новопостъпили, ваучерите за храна бяха вдигнати от 80 на 200 лева, а за Великден, Коледа и фирмения празник на дружеството се изплащат в двоен размер от 400 лева. Осигурен бе безплатен транспорт на пътуващите до фирмата от община Стара Загора.