114 учители от област Благоевград бяха обучени по кампанията “Моето първо работно място”

Областният координатор на КНСБ в Благоевград Силвия Стоянова, експертите от регионалния съвет и общинският координатор на СБУ в града Бонка Ичкова със съдействието на РУО-Благоевград проведоха обучение на 114 класни ръководители от областта.

То е част от продължаващата и през 2022-2023 учебна година Национална образователна кампания за ученици от XII клас „Моето първо работно място“ на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдиката на българските учители към КНСБ в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Синдикалистите от областта изказват своята благодарност към директорите на Математическа гимназия “Акад. Сергей Павлович Корольов” Николай Каращранов и на Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов” Тинка Попова, в чиято зала се проведе обучението.

Пред класните ръководители бяха представени и дискутирани въпросите, които ги въведоха в съвременния свят на труда и които описват ролята на синдикатите в него. Внимание бе обърнато и на национални и международни кампании за трудови стандарти и права. Акцент бе поставен и върху колективното трудово договаряне и споразуменията за държавните служители.

След успешно издържан тест в края на обучението и изготвяне на презентация по избрана тема всеки от участниците ще получи удостоверение за ключова компетентност “Договаряне на трудови, социални и осигурителни права” и по 1 квалификационен кредит. Тези теми ще бъдат представяни от класните ръководители пред учениците в часа на класа.

Целта на кампанията е завършващите средно образование ученици да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения, както и за дейността на синдикатите и ползите от синдикално членство, за да се улесни преходът от училището към пазара на труда и бъдещото им кариерно развитие.