Ученици от Шумен бяха запознати с техните права и задължения на работното място

Областният координатор на КНСБ за Шумен Радостин Павлов и общинският координатор на СБУ в града Татяна Иванова проведоха вчера информационно-образователна лекция по кампанията “Моето първо работно място” сред ученици от Средно училище “Трайко Симеонов”, гр. Шумен.

В часа на класа зрелостниците бяха запознати с нужните документи при започване на работа, със съдържанието на трудовия договор, правото им на отпуски и допълнителни плащания за труд, необходимите инструктажи, които е редно да се провеждат на работното място, работата в чужбина и всичко, свързано с трудовите им правоотношения.

Провесеното обучение е част от продължаващата и през 2022-2023 учебна година Национална образователна кампания за ученици от XII клас „Моето първо работно място“ на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдиката на българските учители към КНСБ в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Целта на кампанията е завършващите средно образование ученици да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения, както и за дейността на синдикатите и ползите от синдикално членство, за да се улесни преходът им от училището към пазара на труда и бъдещото им кариерно развитие.

Синдикалистите изразяват своята благодарност към директора на училището г-жа Галина Сакарова за съдействието и гостоприемството.