Нова синдикална организация бе учредена в Център за настаняване от семеен тип, Смядово

Нова синдикална организация бе учредена днес в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция 1 и 2 в Община Смядово.

Към момента тя се състои от 23 членове. За председател на структурата бе избрана Мерлин Мехмедова, а за неин секретар – Боряна Веселинова.

На учредителното събрание присъстваха областният координатор на КНСБ за Шумен Радостин Павлов, общинският координатор на конфедерацията за Смядово Димитрина Маринова и директорът на ЦНСТПЛД Елка Кръстева.

Предстоят преговори и подписване на колективен трудов договор в центровете.