Отбелязваме Световния ден на водата

Днес, 22 март, отбелязваме Световния ден на водата.

Датата е определена през 1993 година с решение на ООН, като година по-рано инициативата за това е на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED). Фокусът на днешния ден е върху значението на водата за живота на планетата и необходимостта от опазването й. Основен акцент на Световния ден на водата е да се подпомогне постигането на Цел 6 за устойчиво развитие на ООН “Чиста питейна вода и канализация за всички до 2030 г.”.

Темата на Световния ден на водата тази година е свързана с ускоряване на напредъка за решаване на кризата с питейната вода и канализацията. Кампанията насърчава хората да направят всичко възможно, за да помогнат за разрешаването на кризата с водата и подобряване на санитарно-хигиенните условия.