КНСБ отличи Сюзан Флокен с Годишната награда за принос в развитието на социалния диалог

Д.ик.н. Янка Такева връчи в Брюксел отличието на Конфедерацията на името на проф. д-р Желязко Христов на директора на Европейския синдикален комитет по образование

По време на тържествена церемония в Брюксел на 20 март 2023 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, поднесе на Сюзан Флокен, европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE), от името на д-р инж. Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Годишната награда на КНСБ за принос в развитието на социалния диалог и партньорство“ за 2021 г. Отличието е на името на проф. д-р Желязко Христов, д.м. Празничният момент се състоя в рамките на присъственото заседание на Комитета на ETUCE, в което участваха президентът на ETUCE Лари Фланаган и вицепрезидентите Бранимир Струкели, Дорте Ланге, Андреас Келер, Одил Корделиер, Труди Керпериен, председателят на СБУ, която представлява България в Европейския синдикален комитет по образование, и над 50 делегати от други европейски държави.

С високия приз г-жа Флокен бе удостоена за ползотворно сътрудничество и насърчаване на социалния диалог в международното синдикално пространство в защита на правата и интересите на работещите в образованието, за успешните политики за издигане на статуса на учителската професия. Наградата си тя получи лично със закъснение заради рестрикциите по време на пандемията от COVID-19 и преминаването към онлайн заседания от страна на Комитета на ETUCE. Решението за присъждането на наградата бе взето с единодушие от членовете на Координационния съвет на КНСБ и бе мотивирано от председателя на СБУ г-жа Такева, която представлява България в ETUCE. Тя даде изключително висока оценка за работата на европейския директор на ETUCE за развитие на социалния диалог, за дългогодишното и ползотворно сътрудничество със СБУ и КНСБ, за активността й при разработване на политики за повишаване на социалния статус и престижа на учителската професия, за неуморните й усилия за защита на правата и интересите на трудещите се в сектора на образованието в Европа и за самоотвержеността й за постигане на социална справедливост.

При връчването на отличието д.ик.н. Янка Такева заяви, че г-жа Флокен достойно отстоява правата и интересите на работещите в образователните системи в Европа и винаги е проявявала голямо внимание, отговорност и ангажимент към въпросите, свързани с българските учители, непедагогическия персонал в образователните институции и развитието на образованието в България. Г-жа Такева подчерта също значимия принос на Европейския директор на Европейския синдикален комитет по образование към социалния диалог на европейско равнище, отличното партниране със СБУ и подкрепата й за политиките и каузите на Синдиката на българските учители и КНСБ.

Трогната от получената награда, Сюзан Флокен благодари сърдечно на председателя на СБУ и д-р инж. Пламен Димитров, президент на КНСБ, за оказаната висока чест и сподели, че я приема като признание за нейния труд и отдаденост на синдикалната кауза.

Призът, който г-жа Флокен получи, е изработен по модел на паметника пред сградата на КНСБ в гр. София, който олицетворява солидарността и борбата за справедливост. Годишната награда на КНСБ е учредена с решение на Координационния съвет на КНСБ от февруари 2011 г. и носителят ѝ се определя също от него след гласуване.

По време на заседанието на Комитета на ETUCE г-жа Такева представи част от политиките и постиженията, които СБУ реализира за повишаване на привлекателността на учителската професия в България и получи множество поздравления както от ръководството на ETUCE, така и от представителите на европейските държави. В отделните сесии тя се включи с изказвания по актуалните теми от дневния ред, както и по въпросите относно статуса на жените, равенството между половете, здравословни и безопасни условия на труд, за дигитализация, изкуствен интелект и цифрови права, колективно трудово договаряне, качествени инвестиции в образованието и обучението, въздействието на езиковия модел Chat GPT върху образователния сектор, европейския семестър и RRF, и др.