Младежкият център към федерация Лека промишленост участва в среща на IndustriALL Europe

На 14 и 15 март в гр. Загреб, Хърватия се проведе среща на Европейския индустриален синдикат IndustriALL Europe под надслов Making our voices heard! (“Да направим така, че и  нашият глас да се чува!”). Като първо международно участие присъстваха и представители на новоучредения Младежки център към Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост – Радостина Стоянова от СО „Мизия -96“ , гр.Плевен, Мирослав Неделчев от СО „АДМ“, гр.Разград и Вася Панайотова, координатор ФНСОЛП, гр. София.

На срещата бяха разисквани следните теми:

  • Политическа актуализация:  Европейски и национални политики в интерес на младите синдикалисти.
  • План за действие за младежките структури: Ролята и постиженията на младите синдикалисти за изминалата година.
  • Актуализиране:  Планове за действие на участниците в срещата и разработване на нови за настоящата година.
  • Групова работа: Обсъждане на теми от всички участници.

Национални примери за това как работят младежите, ангажирани в профсъюзите, също бяха в центъра на дискусиите.

Участието беше изключително полезно за Младежкия център за запознаване с добри практики и примери за това как работят младежите, ангажирани в синдикати в останалите държави,  както и за възможността да се представи като организация, представляваща младите работещи от отрасъл “Лека промишленост” с поставените цели и начините за постигането им.

В Румъния, например, млади синдикалисти от METAROM организират спортни състезания и учебни семинари за работници като част от своя план за действие. Целта е да се създаде интересна среда вътре в синдиката, а резултът е бил присъединяване към синдиката на голям брой нечленуващи работници. В Полша пък млади синдикалисти от OPZZ подготвят кампания в социалните медии и нов уебсайт с цел да достигнат до повече работещи чрез цифрова/дигитална комуникация. Първоначалните фази на тестване са показали положителна обратна връзка.

В Загреб участниците бяха вдъхновени от най-добрата практика на IGBCE, където в ръководните органи на синдиката включват едно допълнително място за младежки представител с право на глас. Чрез тази практика IGBCE успяват да наемат над 70% от започналите своя стаж. Младите участници от Румъния, България, Италия, Франция и Хърватия също планират да разработят или разширяват младежките си структури чрез привличане на нови членове.

Набирането и организирането на млади работници сега е по-важно от всякога в настоящия контекст на тройната социална, икономическа и климатична криза, бе отчетено на срещата. Правата на работниците и синдикалните членове бяха атакувани през последните десетилетия, което доведе до все по-голяма несигурност на пазара на труда. Младите хора са най-засегнати от това явление – 47% са на временен трудов договор, с ниско заплащане, без достъп до обучение; 37% са принудени да работят на непълен работен ден; за много от тях стажът е неплатен; и 1 от 4 млади европейци са изложени на риск от бедност. Това са последиците от трите кризи през последните 15 години и те засягат най-вече младото поколение. Синдикатите трябва да включват млади членове във всички свои структури, за да не бъде пренебрегнат гласът на младото поколение и по този начин да могат по-добре да приемат политики и действия за борба с несигурността, единодушни бяха участниците в срещата.