Нова синдикална организация в Музеен комплекс, град Банско

На 22 март в гр. Банско се проведе информационна среща с работниците и служителите в Музеен комплекс гр. Банско. В нея участваха областният координатор на КНСБ за Благоевград Силвия Христова, общинският координатор за Разлог Димитър Джупанов, експерт-юристът в РС на КНСБ – Благоевград  Мария Рупова и председателят на СО в Регионалния исторически музей, гр. Благоевград Румяна Митева.

На срещата музейните работници бяха запознати с ползите от синдикално сдружаване и колективното трудово договаряне, в резултат на което те единодушно пожелаха да станат синдикални членове.

Гласувано бе информационната среща да продължи с  провеждане на учредително събрание за създаване на нова синдикална организация в Музеен комплекс – гр. Банско. На събранието присъстваха седем работници и служители от общо 11 работещи в Музейния комплекс. За председател на Синдикалната организация единодушно бе избрана Мая Амиджева, а за секретари Людмила Юнчова и Георги Питов. На събранието бе взето решение новата синдикална организация да членува в НСФ “Култура“ към КНСБ.