Сключен бе Колективен трудов договор в ЦНСТДМУ “Слънчево детство”, Шумен

Днес бе подписан Колективен трудов договор в ЦНСТДМУ “Слънчево детство” №1 и №2 гр. Шумен.

С него се уреждат всички договорености и условия в трудово-правните отношения в центровете като възнаграждения, отпуски, нощен труд, безопасни и здравословни условия на труд и други. Договорът е сключен със срок от 1 година с оглед на предстоящите промени в социалните услуги.

В преговорите участваха директорът на центровете Йордан Йорданов, председателят на синдикалната организация Румяна Милкова и областният координатор на КНСБ в Шумен Радостин Павлов.

От името на регионалния съвет Павлов благодари на Йордан Йорданов за конструктивния социален диалог, диалогичността и разбирането на проблемите, както на социалната услуга, така и на работещите в нея.