Учители от Силистра бяха обучени по кампанията “Моето първо работно място“

Екипът на регионалния съвет на КНСБ за Силистра проведе на 23 и 24 март обучение на класни ръководители от областта по ключова компетентост „Трудови, социални и осигурителни права“.

То е част от Националната образователна кампания „Моето първо работно място“, осъществявана от Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдиката на българските учители в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Темите, които се разискваха по време на обучението, ще бъдат представени пред учениците в часа на класния ръководител.

Целта на кампанията е завършващите средното си образование да бъдат запознати с основните трудови, социални и осигурителни права и задължения, за да бъдат подготвени за пазара на труда.