Вицепрезидентите на КНСБ Даниела Алексиева и Огнян Атанасов се срещнаха с работници в “Мини Марица-изток”

На 23 март вицепрезидентите на КНСБ Даниела Алексиева и Огнян Атанасов и националният секретар Александър Шопов посетиха “Мини Марица – изток” ЕАД и се запознаха с работа на миньорите в рудник 1 и 3.

Проведена бе среща със синдикалните членове на конфедерация, на която те споделиха своите притеснения относно безопасността при работа с част от съоръженията.

Вицепрезидентът Огнян Атанасов сподели с присъстващите действията на конфедерацията за запазване на дейността на комплекса и възможностите за развитие на зелените технологии за производство на електроенергия от възобновяеми източници. Обсъдено бе и настояването на КНСБ за предоговаряне на Националния план за възстановяване и устойчивост в частта енергетика.

Проведена бе и среща с ръководството на дружеството, на която бяха поставени всички въпроси и притеснения, споделени от работниците. Специален акцент бе поставен на върху безопасността и здравето на служителите при извършване на всекидневните им задължения с работното оборудване.