НСФ “Метал-електро” отбелязва своята 33-та годишнина

Честита 33-та годишнина! Приемете сърдечните поздравления от името на Конфедерацията по повод този празник към целия екип на НСФ „Метал-електро“.

От учредяването на федерацията до днес сме преодолявали и продължаваме да преодоляваме не малко трудности, както и да постигаме много победи. С упоритост и твърдост НСФ „Метал-електро“ успя да наложи добри практики за гарантиране правата и достойния живот на работниците в индустриалния сектор. Постоянството на Вашите синдикални членове е причината и за постигането на значителен прогрес по отношение на осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд. Федерацията е  пример за това, че с неуморна работа и безкомпромисност бива доказана необходимостта от синдикалната дейност и синдикалното членство.

Осигуряването на справедливо бъдеще за хората на наемния труд е наша първостепенна мисия. Уверен съм, че въпреки кризите – икономически, обществени и политически, Вашата експертиза и силна воля ще спомогнат за утвърждаването стабилността и развитието на сектора и на работещите в него.

Бъдете здрави и преследвайте устремено целите си!

 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

 

 Със синдикален поздрав,

Пламен Димитров     

Президент на КНСБ